Договір публічної оферти

Цей Договір є публічним договором - Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для усіх покупців незалежновід статусу (фізична особа, юридична особа, фізичнаособа – підприємець). За повної згоди з цим Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару. Цей Договір є угодою між ФОП "Старагин Олександр Юрійович"(інтернет-магазин "procord.com.ua") (надалі - "Продавець") і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину (надалі -"Покупець"). Умови цього Договору регулюють відносини Продавця і Покупця і визначаються Законом України "Про захист прав споживачів" № 1023 -XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України №104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією магазину"procord.com.ua", далі по тексту - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту "Договір", і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.procord.com.ua (далі -"Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і зацінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчеприведені терміни мають наступні значення:

"Товар" - будь-який об'єкт торгівлі з вказаного на сайті асортименту;

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної і оптовї купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару в тексті і на фотознімках, за допомогою мережі інтернет, що унеможливлює безпосереднє ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.

"Продавець" - компанія, що реалізовує товари, представлені на Інтернет-сайті.

"Покупець" - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

"Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування, післяплати та інш...

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити іприйняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Интренет-магазині, у тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність наумовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині через "форму кошику".

4.2. Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки або по терміну виготовлення товарів, включених в замовлення. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування розпочинається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення в період великої завантаженості Продавця.

Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісу -Online платіж Liqpay, післяплатою або іншим запропонованим Продавцем методом.

5.2. Після здійснення оплати і отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3. Оплата за допомогою сервісу Online платежів Liqpay(карткою, Приват24, термінал самообслуговування) має бути здійснена впродовж двох календарних днів з дня оформлення Замовлення. Інакше Замовлення автоматично анулюється.

5.4. Оплата за допомогою післяплати повинна поступити впродовж п'яти календарних днів з дня прибуття Замовлення у відділення транспортної компанії. Інакше Замовлення автоматично повертається Продавцеві.

Термін, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця і транспортної компанії за адресою та даними, вказаними Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання в транспортній компанії, Замовлення буде автоматично повернено Продавцеві. Уразі післяплати Замовлення анулюється, а Продавець залишає за собою право надавати оформлення подальших Замовлень цьому Покупцеві тільки після оплати за допомогою Online платежу Liqpay, виключаючи післяплату.

У разі оплати через Online платіж Liqpay, Покупцеві надається повторна відправка Замовлення після компенсації Продавцеві вартості транспортування в обидві сторони. Відносно вартості компенсації і способу її відшкодування Покупець буде проінформований за допомогою електронної пошти.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% предоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п.9.7. цього Договору.

6.4. У разі післяплати Покупцеві може бути відправлене інше Замовлення цим же способом оплати тільки після отримання їм попереднього замовлення. Якщо Покупець зробить Замовлення, коли попереднє ще не було нимотримане, нове Замовлення буде скасовано, а Покупець буде сповіщений про це эл. поштою.

6.5. Безкоштовна доставка - це оплата транспортування замовлення від складу магазину до відділення транспортної компанії, вказаного при оформленні замовлення, посилачем. Будь-які переадресації або інші можливі послуги оплачуються на стороні одержувача.

Права і обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору;

виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;

передати Покупцеві товар відповідно до вибраного зразка в інтернет-магазині, оформленим замовленням і умовами цього договору.

перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.

7.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за даною угодою у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

своєчасно сплатити і отримати замовлення на умовах цього договору;

самостійно відстежувати транспортування Замовлення транспортною компанією за допомогою номера ТТН, наданого Продавцем в смс повідомленні і в особистому кабінеті на сайті інтернет-магазину.

7.4. Покупець має право:

оформити замовлення в інтернет-магазині;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

змінений зовнішній вигляд Товару;

за незначну невідповідність колірної гамми товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різницю колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів -IP, MAC- адреси, логіна і пароля третім особам;

за терміни перевезення Замовлення транспортною компанією;

за стан Товару після передачі його транспортної компанії.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ домережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо підйого логіном знаходилося інше обличчя) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачати і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Интренет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті www.procord.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. Прицьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажуміж Покупцем і Продавцем.

9.5. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.7. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, робиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця вказаний їм в Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви у вільній формі на електронну пошту магазину.

Термін дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем 100% передплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, вказаний у письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї ізсторін умов цього Договору і у випадках передбачених чинним законодавством України.

Цей текст є угодою між інтернет-магазином www.procord.com.ua, іменованим надалі "інтернет-магазин", і користувачем послуг інтернет-магазину, що іменується надалі "Покупець" і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.